Skip to content Skip to footer

La mostra

16 ottobre 2021
28 febbraio 2022

Museo Scientifico Speleologico
della Grotta Gigante
Borgo Grotta Gigante 42/A
Sgonico-Zgonik (TS)

Centro visite della Riserva Naturale
Regionale della Val Rosandra
Bagnoli della Rosandra-Boljunec 507
San Dorligo della Valle-Dolina (TS)

a cura di
Federico Bernardini
Alessandro Duiz
Jana Horvat

La mostra racconta l’espansione romana a est di Aquileia tra II e I secolo a.C. attraverso una selezione di reperti archeologici provenienti soprattutto da accampamenti militari e campi di battaglia identificati nei pressi di Trieste e in territorio sloveno ma anche attraverso modelli del terreno ricavati da dati laser, epigrafi e manufatti stampati in 3D. Negli ultimi anni, grazie anche alla disponibilità di dati generati da moderne tecnologie di telerilevamento, sono emerse evidenze archeologiche di fortificazioni militari, divisioni del terreno, percorsi stradali e altro ancora. Questi elementi, investigati tramite ricognizioni e scavi e integrati dallo studio delle fonti antiche, ci consentono di rileggere sotto una nuova luce la storia del Carso e delle regioni limitrofe alla fine dell’età repubblicana. I siti fortificati triestini testimoniano i primi scontri con le popolazioni indigene e possono essere annoverati tra i più antichi accampamenti militari romani conosciuti. 

Razstava prikazuje rimsko širjenje vzhodno od Akvileje med 2. in 1. stoletjem pr. n. št. Predstavlja izbor arheoloških najdb, zlasti iz vojaških taborov in bojišč v okolici Trsta in na slovenskem ozemlju, nadalje epigrafske spomenike, digitalne modele reliefa pridobljene z zračnim laserskim skeniranjem in tridimenzionalno tiskane modele. Moderne tehnologije za daljinsko zaznavanje so  razkrile ostanke rimskih vojaških utrdb, zemljiške razdelitve, cest in še drugih objektov. Skupaj z arheološkimi  terenskimi pregledi in izkopavanji ter v povezavi z analizo zgodovinskih virov nam ponujajo nov vpogled v zgodovino Krasa in širšega prostora v zadnjem obdobju rimske republike. Utrdbe na Tržaškem, ki  pričajo o spopadih z lokalnimi prebivalci,  lahko prištevamo med najstarejše poznane rimske vojaške tabore.

con il contributo di / prispevali so

a cura di / sodelovali so

Museo Scientifico Speleologico
della Grotta Gigante
Borgo Grotta Gigante 42/A
Sgonico-Zgonik (TS)

Centro visite della Riserva Naturale
Regionale della Val Rosandra
Bagnoli della Rosandra-Boljunec 507
San Dorligo della Valle-Dolina (TS)

Società Alpina dell Giulie © 2022. All Rights Reserved.